*
Thư viện Lớp 1 Lớp 1 Lớp 2 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 11 Lớp 12 Lớp 12 Lời bài hát Lời bài hát Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng Tuyển sinh Đại học, Cao đẳng

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Tìm số hạng | Chân trời sáng tạo


2.578

Với giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 12 Tìm số hạng sách Chân trời sáng tạohay, chi tiết giúp học sinh dễ dàng xem và so sánh lời giải từ đó biết cách làm bài tập trong VBT Toán 3. Mời các bạn đón xem:

Giải vở bài tập Toán lớp 3 trang 12 Tìm số hạng

Tìm số cá trong túi

*

Lời giải

Muốn tìm số cá trong túi, ta lấy tổng số cá (16 con) trừ đi số cá trong bể (9 con).

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 tập 1 trang 12

Số cá trong túi là:

16 – 9 = 7 (con)

Đáp số: 7 con cá

Viết vào chỗ chấm

*

Lời giải

Hai số cộng lại với nhau (hai số đó gọi là số hạng) ta được kết quả của hai số (gọi là tổng).

Muốn tìm số hạng chưa biết ta lấy tổng trừ đi số hạng còn lại.

Em điền như sau:

*

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 1:Số?

*

Lời giải

Muốn tìm số hạng chưa biết, ta lấy tổng trừ đi số hạng kia.

Em thực hiện phép trừ, lấy tổng trừ đi số hạng đã biết, đặt tính rồi tính để tìm số thích hợp điền vào ô trống.

a) Số hạng đã biết là 15, tổng là 42, vậy số cần tìm là:

42 – 15 = 27.

Vậy ta cần điền số 27 vào ô trống.

Xem thêm: Bảng Thống Kê Giải Đặc Biệt Miền Bắc Năm 2015 Đầy Đủ Nhất, Thống Kê Xổ Số Giải Đặc Biệt Theo Tháng

b) Tương tự, số cần tìm là:

83 – 61 = 22.

Vậy ta cần điền số 22 vào ô trống.

c) Tương tự, số cần tìm là:

77 – 28 = 49.

Vậy ta cần điền số 49 vào ô trống.

Ta điền như sau:

a)27+ 15 = 42b) 61 +22= 83c) 28 +49= 77

Vở bài tập Toán lớp 3 Tập 1 trang 12 Bài 2:Giải bài toán theo tóm tắt sau.

*

Lời giải

- Phân tích bài toán: Tổng số học sinh nam và nữ của một lớp học là 35 bạn, trong đó có 19 bạn nữ. Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nam?

- Tìm số học sinh nam của lớp, em lấy tổng số học sinh của lớp trừ đi số bạn nữ.