*

Bạn đang xem: Giải bài tập toán

• Ôn tập các số mang đến 100 000 • Ôn tập các số mang đến 100 000 (tiếp theo) • Ôn tập những số đến 100 000 (tiếp theo) trang 5 • Biểu thức bao gồm chứa một chữ • luyện tập trang 7 • những số có sáu chữ số • luyện tập trang 10 • Hàng cùng lớp • So sánh các số có khá nhiều chữ số • Triệu và lớp triệu • Triệu với lớp triệu (tiếp theo) • rèn luyện trang 16 • rèn luyện trang 17 • dãy số tự nhiên và thoải mái • Viết số tự nhiên và thoải mái trong hệ thập phân • so sánh và xếp thự tự những số tự nhiên và thoải mái • rèn luyện trang 22 • Yến, tạ, tấn • Bảng đơn vị chức năng đo trọng lượng • Giây, cố kỉnh kỉ • rèn luyện trang 26 • tra cứu số trung bình cùng • rèn luyện trang 28 • Biểu vật dụng • Biểu trang bị (tiếp theo) • rèn luyện trang 33 • luyện tập chung trang 35 • luyện tập chung trang 36

Chương 2: tư phép tính với những số từ bỏ nhiên. Hình học


• Phép cộng • Phép trừ • rèn luyện trang 40 • Biểu thức tất cả chứa nhị chữ • đặc điểm giao hoán của phép cộng • Biểu thức tất cả chứa tía chữ • Tính chất phối hợp của phép cùng • luyện tập trang 46 • Tìm hai số lúc biết tổng và hiệu của hai số kia • rèn luyện trang 48 • luyện tập chung trang 48 • Góc nhọn, góc tù, góc bẹt • hai đường thẳng vuông góc • hai tuyến phố thẳng song song • Vẽ hai tuyến đường thẳng vuông góc • Vẽ hai đường thẳng tuy vậy song • thực hành vẽ hình chữ nhật • thực hành thực tế vẽ hình vuông • rèn luyện trang 55 • rèn luyện chung trang 56
• Nhân với số tất cả một chữ số • đặc thù giao hoán của phép nhân • Nhân cùng với 10, 100, 1000, ...Chia mang đến 10, 100, 1000,... • Tính chất phối kết hợp của phép nhân • Nhân với số gồm tận thuộc là chữ số 0 • Đề - xi - mét vuông • Mét-vuông • Nhân một số với một tổng • Nhân một vài với một hiệu • luyện tập trang 68 • Nhân cùng với số tất cả hai chữ số • rèn luyện trang 69 • ra mắt nhân số bao gồm hai chữ số với 11 • Nhân với số có cha chữ số • Nhân cùng với số có bố chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 74 • rèn luyện chung trang 75
• phân tách một tổng cho một vài • phân chia cho số tất cả một chữ số • rèn luyện trang 78 • Chia một vài cho một tích • chia một tích cho một số • phân tách hai số bao gồm tận thuộc là những chữ số 0 • chia cho số có hai chữ số • phân chia cho số có hai chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 83 • phân chia cho số gồm hai chữ số (tiếp theo) trang 83 • rèn luyện trang 84 • Thương bao gồm chữ số 0 • phân tách cho số có ba chữ số • luyện tập trang 87 • chia cho số có tía chữ số (tiếp theo) • luyện tập trang 89 • luyện tập chung trang 90 • rèn luyện chung trang 91
• dấu hiệu chia hết mang đến 2 • dấu hiệu chia hết cho 5 • rèn luyện trang 96 • dấu hiệu chia hết cho 9 • dấu hiệu chia hết cho 3 • luyện tập trang 98 • rèn luyện chung trang 99 • Ki-lô-mét vuông • rèn luyện trang 100

Xem thêm: Gioăng Cao Su Chống Nước - Gioăng Cao Su Chặn Nước, Chống Nước Cho Cửa Sắt

• Phân số • Phân số với phép phân tách số tự nhiên và thoải mái • Phân số cùng phép phân tách số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) • rèn luyện trang 110 • Phân số cân nhau • Rút gọn gàng phân số • luyện tập trang 114 • Quy đồng chủng loại số các phân số • Quy đồng chủng loại số các phân số (tiếp theo) • luyện tập trang 117 • luyện tập chung trang 118 • so sánh hai phân số cùng mẫu số • luyện tập trang 120 • đối chiếu hai phân số khác mẫu số • rèn luyện trang 122 • rèn luyện chung trang 123 phần 1 • rèn luyện chung trang 123 phần 2 • luyện tập chung trang 124
• Phép cộng phân số • Phép cộng phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 128 • rèn luyện 2 trang 128 • Phép trừ phân số • Phép trừ phân số (tiếp theo) • rèn luyện trang 131 • luyện tập chung trang 131 • Phép nhân phân số • rèn luyện trang 133 • luyện tập trang 134 • search phân số của một số trong những • Phép chia phân số • luyện tập trang 136 • luyện tập trang 137 • luyện tập chung trang 137 • luyện tập chung trang 138 phần 1 • luyện tập chung trang 138 phần 2 • luyện tập chung trang 139
• trình làng tỉ số • Tìm nhì số khi biết tổng cùng tỉ số của nhì số kia • rèn luyện trang 148 • rèn luyện trang 149 • luyện tập chung trang 149 • Tìm nhị số khi biết hiệu và tỉ số của nhị số kia • luyện tập 1 trang 151 • rèn luyện 2 trang 151 • rèn luyện chung trang 152 • rèn luyện chung trang 153
• Tỉ lệ bản đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ • Ứng dụng của tỉ lệ bạn dạng đồ (tiếp theo) • thực hành thực tế • thực hành thực tế (tiếp theo)
• Ôn tập về số tự nhiên • Ôn tập về số tự nhiên (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên • Ôn tập về những phép tính cùng với số tự nhiên và thoải mái (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về những phép tính cùng với số thoải mái và tự nhiên (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về biểu thiết bị • Ôn tập về phân số • Ôn tập về những phép tính với phân số • Ôn tập về những phép tính với phân số (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về các phép tính cùng với phân số (tiếp theo) phần 3 • Ôn tập về đại lượng • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 1 • Ôn tập về đại lượng (tiếp theo) phần 2 • Ôn tập về hình học tập • Ôn tập về hình học tập (tiếp theo) • Ôn tập về search số trung bình cộng • Ôn tập về tìm nhị số khi biết tổng với hiệu của nhị số kia • Ôn tập về tìm hai số khi biết tổng hoặc hiệu và tỉ số của nhì số đó • rèn luyện chung trang 176 • rèn luyện chung trang 177 • rèn luyện chung trang 178 • luyện tập chung trang 179
Mục lục Giải bài tập SGK Toán lớp 4 theo chương •Chương 1: Số từ nhiên. Bảng đơn vị chức năng đo khối lượng •Chương 2: tứ phép tính với những số từ nhiên. Hình học •Chương 3: tín hiệu chia hết cho 2, 5, 9, 3. Ra mắt hình bình hành •Chương 4: Phân số - những phép tính cùng với phân số. Ra mắt hình thoi •Chương 5: Tỉ số - một số trong những bài toán tương quan đến tỉ số. Tỉ lệ bạn dạng đồ •Chương 6: Ôn tập