Website daokiem.com.vn là sân nghịch giải trí cho những người yêu technology và con kiến thức. Là nơi đưa về những đọc biết, mọi tin tức mới nhất về technology điện tử, điện tự động, technology thông tin, viễn thông và thông tin cho nhau những thành quả kỹ thuật new nhất. Để kị những hiểu lầm đáng tiếc họ sẽ :

Không bàn vấn đề liên quan lại đến thiết yếu trị.
Không bàn vụ việc liên quan mang đến tôn giáo.
Không đả kích cá nhân hay tổ chức nào.
Không làm khu vực trao đổi giao thương các thành phầm không thuộc những phạm trù website.
Bài viết hoặc bốn liệu để viết bài bác phải có nguồn dẫn nếu chưa hẳn là biến đổi của bạn..