*
Chương Hàm 章邯là vị tướnglĩnh tương đối nổi tiếng cuối thời Tần. Thời Tần Nhị Thế 秦二世, về quân sự, Chương Hàm luôn là nhân vật trung tâm. TầnNhị Thế nguyên niên, Chương Hàm lĩnh mệnh nghinh chiến quân khởi nghĩa của TrầnThắng 陈胜, Ngô Quảng 吴广, nhiều lần giành được chiến công, giữ được sự an địnhcủa triều Tần. Nhưng trong trận chiến tại Cự Lộc 巨鹿, Chương Hàm bị đánh bại bởi Hạng Vũ 项羽, về sau theo Hạng Vũ.

Bạn đang xem: Minh tu sạn đạo ám độ trần thương

Hàn Tín韩信 saukhi được Lưu Bang 刘邦 báilàm đại tướng, lo thao luyện binh mã, chuẩn bị đông chinh. Ông nghĩ ra một kếsách xuất kì bất ý công kích quân Sở. Hàn Tín để cho đại tướng của Lưu Bang làPhàn Khoái 樊哙, Chu Bột 周勃lãnh một vạn nhân mãđi tu sửa sạn đạo mà trước đó đã bị thiêu huỷ. Sạn đạo là con đường bên váchnúi dùng gỗ tạo thành, muốn đông chinh trước tiên phải tu sửa sạn đạo để thuậnlợi cho đội binh mã đi qua.
Nhưng sạnđạo mà đã bị thiêu huỷ nối dài hơn 300 dặm, cao thấp không đều, địa thế lại hiểmtrở. Có chỗ phải bắt cầu, có chỗ phải đục núi. Một vạn nhân mã tu sửa mười mấyngày, chẳng qua chỉ là một đoạn ngắn, lại thêm thiếu lương thực, kì hạn gấp, tiếngoán thán của binh sĩ đầy đường, họ tiêu cực rề rà làm việc. Đốc công gia tăng đốcthúc binh sĩ tu sửa sạn đạo, dân công vận chuyển gỗ, đưa lương thảo, ồn àohuyên náo đến nỗi xa gần không chỗ nào là không nghe. Tin tức Hán binh hưngbinh đông chinh nhanh chóng lan truyền đến chỗ tướng quân Sở là Chương Hàm.
ChươngHàm sai thám tử đi dò la tin tức, được biết binh sĩ và dân công tu sửa sạn đạongày ngày đều có người bỏ trốn, đừng nói là năm ba tháng, ngay cả một hai nămcũng tu sửa không đến được quan trung. Sạn đạo tu sửa không xong, coi như Hánbinh có mọc cánh cũng bay không đến được. Chương Hàm nghĩ trong lòng, họ nói“đông chinh”, sấm thì to mà mưa thì nhỏ, dù sao cũng yên tâm.
Nhưng mộtngày nọ, đột nhiên có quân cấp báo chạy đến, báo rằng: “Đại quân Hán Vương đãđi qua sạn đạo, đoạt lấy Trần Thương 陈仓, đang hướng về đâytấn công.” Chương Hàm bán tín bán nghi, sạn đạo chưa tu sửa xong, quân Hán làmsao qua được? Chương Hàm làm sao biết được rằng, lúc ban đầu Hàn Tín căn bản khôngđi qua sạn đạo, mà là dưới sự chỉ đường của một ông lão đốn củi, vượt qua TrầnThương đi theo đường nhỏ. Ở đây Hàn Tín đã dùng kế gọi là “minh tu sạn đạo, ámđộ Trần Thương” 明修栈道, 暗度陈仓(công khai tu sửasạn đạo, nhưng ngầm vượt qua Trần Thương). Chương Hàm chỉ biết phái binh trấngiữ nơi sạn đạo, nhưng quân Hán không đi theo đường đó, mà ngầm vượt qua TrầnThương, đại quân đã đến trước mặt.

Xem thêm: Oxford Learner'S Pocket Word Skills By Ruth Gairns, Oxford Learner'S Pocket Word Skills

ChươngHàm vội vàng dẫn quân Sở nghinh chiến, nhưng làm sao có thể chống lại quân Hántập kích một cách xuất kì bất ý? Đành phải tháo chạy. Chương Hàm chạy về thành,Hán Tín lại cho dẫn nước vào thành, Chương Hàm không biết làm cách nào đành tựsát. Chưa đến thời gian 3 tháng, vùng Tam Tần
1- Tam Tần三秦: thời Xuân Thu ChiếnQuốc nhân vì Thiểm Tây 陕西là trị địa của nướcTần, cho nên người đời sau gọi tắt Thiểm Tây là “Tần” 秦;gọi sơn mạch chủ yếu nằm ngang trung bộ Thiểm Tây là “Tần lĩnh” 秦岭, gọi bình nguyên Vị hà 渭河 là “Tần xuyên” 秦川. Thiểm Tây còn được gọi là “Tam Tần” 三秦.
Vì saoThiểm Tây lại gọi là “Tam Tần”. Điều này phải bắt đầu nói từ Hạng Vũ 项羽. Năm 206 trước công nguyên, đội quân do Hạng Vũ lãnhđạo cũng đến được Hàm Dương 咸阳 sau Lưu Bang 刘邦. Hạng Vũ xuất thântừ gia đình cựu quý tộc nước Sở. Lúc nông dân khởi nghĩa cuối thời Tần, để khôiphục lại nước Sở, năm 207 trước công nguyên, trong trận chiến Cự Lộc 巨鹿, Hạng Vũ tiêu diệt quân chủ lực của Tần, Chương Hàm 章邯đầu hàng. Năm 206 trước công nguyên, Hạng Vũ dẫn quânvào Hàm Dương, giết Tần Vương Tử Anh 秦王子婴 đã quy hàng, đồng thời thiêu đốt thành Hàm Dương,thiêu huỷ cung A Bàng 阿房, tự lập làm Tây SởBá Vương 西楚霸王.
Sau đóHạng Vũ dẫn quân tiến về phía đông, đô ở Bành Thành 彭城 (nay là Từ Châu徐州), tự cho mình là người thống trị tối cao, đại phongchư hầu. Trong đó Lưu Bang phong là Hán Vương 汉王,đô ở Nam Trịnh 南郑, cai quản Thiểm nam cùng đất Ba 巴 đấtThục 蜀. Để đề phòng Lưu Bang khuếch trương thế lực, Hạng Vũlại đem vùng quan trung của Thiểm tây và Thiểm bắc phân làm 3, phong hàng tướngcủa quân Tần là Chương Hàm làm Ung Vương 雍王,đô ở Phế Khâu 废丘 (naylà di chỉ thôn Đông Mã Phường 东马坊), cai quản phíatây Hàm Dương cùng đông bộ Cam Túc 甘肃; phong Tư Mã Hân 司马欣 làmTái Vương 塞王, đô ở Lịch Dương 栎阳 (nay là phụ cậnDiêm Lương 阎良 TâyAn 西安), cai quản phía đông Hàm Dương; phong Đổng Ế 董翳 là ĐịchVương 翟王, đô ở Cao Nô 高奴 (thành chỉ theosử có 3 thuyết: Phú huyện 富县, An Tái 安塞, Diên An 延安), cai quản Thiểm bắc.Do đem vùng quan trung phong cho 3 vị hàng tướng của triều Tần, cho nên đời sauphiếm xưng Thiểm Tây là “Tam Tần”, Hàm Dương trở thành điểm phân giới của Tam Tần.