1.Mô tả

Chắc các bạn đã biết sử dụng LCD 16x2?Thật đơn giản đúng không?Nhưng hãy thử làm cho như mình, thêm những hiệu ứng chữ để làm nó sinh động hơn, thú vị hơn cho người xem thì xuất xắc hơn nhiều.Nào, cùng ban đầu thôi!

2.Bạn bắt buộc gì?

Bạn cần:

Một số dây breadboard

3.Cắm mạch

Các các bạn cắm như dưới đây, giống hệt bài Điều khiển LCD bằng daokiem.com.vn UNO của bạn Tôi yêu daokiem.com.vn.

Bạn đang xem: Giới thiệu về lcd 16x2

4.Code

4.1.Blink 

Nhấp nháy chữ bên trên LCD:

//Thêm thư viện LiquidCrystal - nó bao gồm sẵn vị vậy các bạn không bắt buộc cài thêm gì cả#include //Khởi chế tạo ra với những chânLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); void setup() lcd.begin(16, 2);//Thông báo đấy là LCD 1602 lcd.print("Hello World!");//In ra chiếc chữ, bạn cũng có thể chỉnh chữ lại tuỳ ý lcd.setCursor(0 , 1); lcd.print("daokiem.com.vn"); void loop() lcd.noDisplay();//Xoá màn hình hiển thịdelay(500);//chờ 0,5 giâylcd.Display();//Hiển thị trở lạidelay(500);Kết quả:

4.2.Tự cồn cuộn chữ

Chương trình tự dịch chuyển chữ ở loại thứ 1 trên LCD khi bước đầu có kí trường đoản cú ở cái thứ 2:

// Thêm thư viện#include //Khai báo các chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // cấu hình hàng với cột LCD lcd.begin(16, 2);void loop() { // Đưa bé trỏ về vị trí (0,0): lcd.setCursor(0, 0); // In ra giá trị từ 0 - 9: for (int thisChar = 0; thisChar Kết quả:

*

4.3.Blink bé trỏ

Chương trình chớp tắt nhỏ trỏ cuối dòng:

// Thêm thư viện#include //Khai báo các chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // cấu hình hàng với cột: lcd.begin(16, 2); // In thông tin hello ra LCD. Lcd.print("hello, world!");void loop() // Tắt blink bé trỏ lcd.noBlink(); delay(3000); // nhảy blink bé trỏ lcd.blink(); delay(3000);Kết quả:

*

4.4.Blink nhỏ trỏ dưới dạng lốt gạch nối

Chương trình chớp tắt con trỏ cuối mẫu dưới dạng gạch ốp nối:

// Thêm thư viện#include //Khai báo những chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // Khởi tạo ra LCD: lcd.begin(16, 2); // In thông tin trên LCD. Lcd.print("hello, world!");void loop() // Tắt nhỏ trỏ: lcd.noCursor(); delay(500); // Hiện nhỏ trỏ: lcd.cursor(); delay(500);Kết quả:

*

4.5.Chạy chữ

Cho tất cả chữ chạy trường đoản cú trái sang yêu cầu và ngược lại.

// Thêm thư viện#include //Khai báo các chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // thông số kỹ thuật LCD lcd.begin(16, 2); // In hello ra LCD.

Xem thêm:

Lcd.print("hello, world!"); delay(1000);void loop() { // Cuộn 13 vị trí sang trái for (int positionCounter = 0; positionCounter Kết quả:

*

4.6. In chữ cùng tự xuống dòng

Chương trình tự xuống chiếc khi vượt quá số ký tự trong 1 dòng:

// Thêm thư viện#include // Khai báo 2 thay đổi lưu hàng cùng cột LCDconst int numRows = 2;const int numCols = 16;//Khai báo những chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);void setup() // cấu hình LCD: lcd.begin(numCols, numRows);void loop(){ // Hiển thị ký kết tự tự a - z: for (int thisLetter = "a"; thisLetter

Kết quả

*

4.7.Text Direction

Kiểm rà vị trí nhỏ trỏ, ví dụ này cân xứng cho những ứng dụng điều khiển và tinh chỉnh chọn menu dùng nút bấm:

// Thêm thư viện#include //Khai báo những chân LCDLiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2);int thisChar = "a";void setup() // cấu hình LCD: lcd.begin(16, 2); // nhảy con trỏ: lcd.cursor();void loop() // Đảo chiều trên "m": if (thisChar == "m") // Dịch buộc phải cho cam kết tự kế tiếp lcd.rightToLeft(); // Đảo chiều liên tiếp tại "s": if (thisChar == "s") // Dịch trái cho ký kết tự sau đó lcd.leftToRight(); // reset tại "z": if (thisChar > "z") // Tới địa chỉ (0,0): lcd.home(); // bắt đầu in a tại 0 thisChar = "a"; // In ký tự lcd.write(thisChar); // delay: delay(1000); // Tăng ký tự tiếp theo: thisChar++;Kết quả:

*

5. Cái kết

Mình đã chỉ các bạn cách sử dụng những hiệu ứng khác nhau, cơ bản nhất của Text LCD 16x2.Chúc chúng ta may mắn với những hiệu ứng này và ứng dụng được vào các project giỏi ho.